Výukový zápas

Koučink formou opravování chyb v průběhu plynoucí hry kdy nejde o skóre, ale o to naučit se hrát to je to o co zde jde !
V tomto speciálním zápase nejde o to která strana vyhraje, nebo prohraje. Ale o zvládnutí hry jako takové a o její zdokonalování.
Víc kreslíme, vysvětlujeme a opravujeme. Nejlepší trénink je ve hře pod tlakem soupeře.
V kolektivu vedení jsme diskutovali jak lépe přenést základní  poučky do hry a výsledkem je naše nová herní platforma tzv. výuková hra .
Je to výborný nástroj jak maximálně přenést taktické pokyny hráčům přímo do hry. Speciální platforma výukových zápasů je náš vynález, který začínajícím a mírně pokročilým hráčům vštěpuje důležité informace potřebné ke zvládnutí hry bez nervů z výsledku.