Podmínky účasti

Přítomná osoba nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID‑19 a prokážeže splňuje jednu z následujících podmínek :

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem

- osoba provede samotest na sars-cov-2 na místě /bude vám proveden za naší přítomnosti pomocí samotestovací sady, která bude k dispozici/

- osoba předloží potvrzení od zaměstnavatele, že jste byl negativně testován na sars-cov-2 platnost 72hodin

- osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka / od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo / od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců)

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Dodržujeme podmínky provozovatele zimního stadiónu a chráníme vaše zdraví.
Společně to zvládneme!