Klára Polcarová

Narozená : 1.3.1977 v Brně
Stav : vdaná, dcera Sára
Profesní kariéra : po dokončeni Gymnázia J.G.Mendela v roce 1995 nastoupila na post asistentky u Policie ČR 
Je spolumajitelka projektu, zajišťuje přípravu akcí a ekonomiku školy

Kontakt :
klara.polcarova@hohabrno.cz